Pozemkový spolek Mokřady a louky Liberecka

Napsal Felgr Pavel Dne . Kategorie Pozemkový spolek

Pozemkový spolek Mokřady a louky LibereckaPozemkový spolek Mokřady a louky Liberecka jsme založili v roce 1999 v rámci projektu "Místo pro přírodu". Chtěli bychom tak přispět k záchraně přírodního bohatství našeho regionu.

Pozemkový spolek Mokřady a louky Liberecka je nezisková organizace, která sdružuje vlastníky, hospodáře a nájemce ekologicky cenných pozemků. Navazuje na tradici prvorepublikových okrašlovacích a ochranářských spolků, zajišťuje péči o pozemky nebo objekty, zejména o území s výskytem vzácných rostlinných a živočišných druhů.

Stručná charakteristika vybraných významných lokalit

Napsal Felgr Pavel Dne . Kategorie Pozemkový spolek

Vstavač mužský (Orchis mascula)

Přírodní památka Vápenice

Jedná se o jednu z nejhodnotnějších lokalit regionu s výskytem vápnomilné, luční i skalní vegetace včetně druhů čeledi Orchideaceae - např. vstavač mužský (Orchis mascula subsp. signifera), dále pak dobromysl, vítod obecný, třeslice prostřední, úročník bolhoj či zběhovec ženevský (Origanum vulgare, Polygala vulgaris, Briza media, Anthylis vulneraria, Ajuga genevensis)

Pozemkové spolky a jejich cíle

Napsal Felgr Pavel Dne . Kategorie Pozemkový spolek

Pozemkové spolkyPozemkové spolky zajišťují péči o zájmové lokality nebo objekty na základě dlouhodobého právního vztahu. To zaručuje maximální účelnost vynaložených prostředků a sil (nepřijdou za pár let vniveč, když majitel pozemku změní názor na jeho využití).

Zároveň pozemkové spolky za lokalitu přebírají plnou zodpovědnost, což jim umožňuje lépe prosazovat své zájmy v širším okolí. Nikdo jim pak nemůže vytýkat "vy jen kecáte a vůbec nevíte, o čem to hospodaření je...".

Způsoby práce pozemkových spolků

Napsal Felgr Pavel Dne . Kategorie Pozemkový spolek

Pozemkové spolkyPozemkové spolky pro svoji práci využívají celou škálu právních možností a postupů. Jedná se o vlastnictví, věcná břemena a dlouhodobé pronájmy nebo také smlouvy o spolupráci a dobrovolné dohody.

Základem činnosti pozemkových spolků je údržba zájmových lokalit či objektů. Kromě ní je však nedílnou součástí i dokumentace a monitoring zájmových území, osvětová činnost, ve většině případů též ekologická výchova nebo kulturní aktivity.