Co jsou to místní akční skupiny?

Napsal Felgr Pavel Dne . Kategorie Ekoporadna

p. Komárek
Co jsou to místní akční skupiny, kdo se může stát jejich členem?

Místní akční skupiny (MAS) jsou občanská sdružení vytvořená za účelem fungování místních partnerství v území daného mikro-regionu. Členem se mohou stát občané daného území po dovršení 18 let nebo fyzické a právnické osoby (pověření zástupci kolektivních členů) s trvalým pobytem nebo sídlem v obcích mikro-regionu nebo s příslušností v daném území, které zde vyvíjejí svou činnost a chtějí se podílet na práci naplňující cíle MAS. Jednou z hlavních činností MAS je administrování programu LEADER ČR, tj. vyhodnocení žádostí o finanční prostředky z tohoto programu.