Pokud si s něčím nejste jisti, zde se můžete poradit a získat tak odbornou radu od našich pracovníků. Na váš dotaz se budeme snažit odpovědět co nejdříve a v co nejširším možném rozsahu. Děkujeme za důvěru.

Ovlivňuje měděné okapové potrubí 10m od studny kvalitu vody ve studi?

Napsal Felgr Pavel Dne . Kategorie Ekoporadna

p. Tauchman
Jak zjistit zda okapové měděné potrubí vzdálené 10m od studny ovlivňuje kvalitu vody ve studni? Lokalita Hrádek nad Nisou, kde jsou studny jediným zdrojem pitné vody.

Doporučeno odebírat vzorky vody a sledovat kvalitu. Uvolněné množství oxidů mědi je ale obvykle minimální – měděné potrubí se používá často i k vedení vody v pítkách, napajedlech apod.

Který je největší strom Jizerských hor?

Napsal Felgr Pavel Dne . Kategorie Ekoporadna

p. Mašková
Který je největší strom Jizerských hor? Jaký výzkum probíhá na Olivetské hoře?

Největší strom je zřejmě buk lesní (památný strom), který roste u hájenky blízko Šolcova rybníku. Na Olivetské hoře se jedná o výzkumné odběry (zřejmě VÚHLM nebo Hydrometeorologický ústav Jablonec).

Soused obtěžuje kouřem z pálení shrabaného listí

Napsal Felgr Pavel Dne . Kategorie Ekoporadna

p. Vrátný
Soused pravidelně každý pozdim obtěžuje okolní občany kouřem z pálení shrabaného listí. Je to v pořádku, nebo by měl dostat pokutu?

Zákon o ovzduší umožňuje obcím schválit si vyhlášku o regulaci zdrojů znečištění - třeba zákázat pálení nevysušených odpadů biologického původu a stanovit sankce za její porušování. Zda taková vyhláška ve vaší obci platí, zjistíte na svém obecním úřadě.

Jakým způsobem zabránit vykácení stromů

Napsal Felgr Pavel Dne . Kategorie Ekoporadna

p. Fanta
Dotaz jakým způsobem zabránit vykácení stromů (150 let starý jilm habrolistý, alej kanadských topolů)

Je třeba poslat nám co nejvíce informací o lokalitě – místo, obec, ulice č.p., č. parcely, majitel, případně zdravotní stav dřevin , 1-2 fotografie a popis situace či aktivit okolo snahy kácet. Povolení musí dát příslušný orgán ochrany přírody (obce), budeme-li vědět včas, přihlásime se jako občanské sdružení do správního řízení – dle zjištění stavu v terénu, je-li již vydáno rozhodnutí – či po zahájení řízení, požádáme o informace a případně o přešetření postupu správního orgánu (odvolací orgán a ČIZP – dle akutnosti stavu a dle posouzení situace a důvodů ke kácení)